Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів Білгород-Дністровського коледжа природокористування, будівництва та компютерних технологій з дисциплін:

"Культурологфя", " Основи філософських знань", " Основи психології", " Соціологія "

Знання та вміння студентів оцінюються на основі стандартних вимог до знань і вмінь молодших спеціалістів які отримали освіту в навчальних закладах III рівня акредитації.

 

 

Відмінно – студент вільно і творчо володіє матеріалом, визначеним навчальною програмою, має діалектичне мислення; аргументовано, науково аналізує основні філософські вчення; розуміє базові категорії та основні поняття. Вміє використовувати першоджерела для систематичного поповнення знань з предмета; вміє застосовувати філософські знання для  вирішення гностичних і світоглядних питань. Здатен вдаватися до діалогу, відстоювати власну громадську та світоглядну позицію. Виконав 100% обсягу самостійної роботи. Брав участь в проведенні конференцій, семінарів, олімпіад. За підсумками тестування правильно відповідає на 90 – 100% питань.

 

 

Добре – студент добре володіє матеріалом, але має незначні ускладнення при відповіді; допускає незначні помилки і неточності у трактуванні філософських вчень і понять; аргументація більш емоційна ніж наукова; потребує незначної допомоги викладача при виборі напрямку відповіді. Виконав 100% обсягу самостійної роботи. За підсумками тестування правильно відповідає на 70 -89% питань.

 

 

Задовільно – студент користується лише окремими знаннями дисципліни, порушує логіку відповіді, допускає значні помилки в знаннях; мова спрощена; викладач постійно коректує відповідь студента. Студенту важко підтримувати діалог, не вистачає аргументів для відстоювання власного погляду. Виконав не менше 70% обсягу самостійної роботи. За підсумками тестування правильно відповідає на 50 -69% питань.

 

 

Незадовільно – студент не володіє необхідними знаннями з предмета, не підтримує діалогу. Виконав менш 50% обсягу самостійної роботи або зовсім не виконав самостійної роботи. За підсумками тестування правильно відповідає на 0 -49% питань.

 

 

 

 

Викладач філософії і соціально – гуманітарних дисциплін    Василенко С.М.